­
1500x200 fietsen1
 1. Deelname aan de Le Champion Fietskmregistratie is alleen mogelijk als je lid bent van Le Champion en een via Le Champion verstrekte NTFU ledenpas met Toerboekje.
 2. De Fietskmregistratie betreft het rijden van maximaal één rit per dag. Een toertocht en een sterrit op dezelfde dag gereden wordt geteld voor één. Uitzondering hierop vormen de aanvullingssterritten die bij enkele tochten worden georganiseerd. Wel is het toegestaan om een tweede rit te beginnen, bijvoorbeeld een vrije ronde, maar voor de telling geldt slechts één tocht.
 3. Het rijden van tochten of sterritten voor of na de aangegeven seizoensperiode valt buiten de competitie.
 4. Elke tocht moet door de organiserende vereniging gestempeld en afgetekend zijn.
 5. Aftekeningen of plakkers van meerdaagse tochten of series ritten moeten door de organiserende vereniging voorzien zijn van data.
 6. Alfabet tochtenboekjes en Vrijetijdstochtenboekjes van andere verenigingen zijn uitgesloten van deelname aan de registratie.
 7. Bij aanmelding wordt een inschrijfbedrag gevraagd. Momenteel bedraagt het inschrijfbedrag € 12,- voor een volwassene. Jeugd t/m 16 jaar betaalt € 6,- Dit bedrag kan jaarlijks worden aangepast door het bestuur op voorstel van de Werkgroep Ondersteuning Fietsevenementen.
 8. Bij toertochten en vrije toertochten van Le Champion is de zogenaamde thuisstart mogelijk. De kortste afstand, van huis naar de start en van de finish naar huis, wordt bij het aantal kilometers opgeteld. Voor inschrijving van een toertocht dient vermeld te worden of je van de thuisstart gebruik maakt.
 9. Deelnemers met een E-Bike zijn uitgesloten voor deelname aan de registratie. Wel gelden de geregistreerde kilometers voor de prestatieplaquette en wereldbollen c.q. Jan Jonkerspelden.
 10. Op de Le Champion-afmeldposten wordt per persoon één Toerboekje afgestempeld. Bij lidmaatschap van meerdere verenigingen geldt slechts het Le Champion Toerboekje.
 11. Bij deelname aan de Le Champion Fietskmregistratie wordt bij het bepalen van de leeftijd uitgegaan van je leeftijd op 1 januari. Dit in verband met de juiste categorisering in het prestatieschema.
 12. Het registratieformulier staat jaarlijks in de oktobereditie van Le Champion magazine en wordt ook op deze website geplaatst. Dit volledig ingevulde formulier moet tezamen met de Toerboekjes en overige bescheiden voor de in het magazine gepubliceerde datum worden ingeleverd bij een door de werkgroep Ondersteuning Fietsevenementen aangestelde controleur. Het registratieformulier is afgestemd op een snelle geautomatiseerde verwerking.
 13. Het nasturen van plakkers, stickers en dergelijke, na inlevering van het Toerboekje is niet toegestaan. 
 14. De competitie-uitslag wordt vastgesteld door de Werkgroep ondersteuning fietsevenementen. Bij afwijkingen ontvang je hiervan bericht onder vermelding van de reden van wijziging.
 15. Bezwaren tegen de uitslag kunnen voor 31 december schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van het bestuur

Prijswinnaars 2023

­